Årsmötet

Årsmötet avklarat.

Husums IF BK genomförde igår sitt årsmöte

Som ny ordförande valdes Krister Östman, styrelsen tackar avgående ordförande Emma Edberg för hennes tid.

Föreningens nuvarande styrelse.