Tävlingsinformation.

Tävlingsinformation för yngregruppen

Tränaren kommer att fråga er om ert/era barn vill delta på närmast kommande tävling, att delta på tävling är inget tvång utan barnen ska vilja delta. I vissa fall väger barnen in sig i förväg, det finns en våg på träningslokalen och andra gånger görs det på plats. Detta är för att veta vilken viktklass barnet tillhör.
Varje barn behöver ha en ansvarig vuxen med på tävlingarna. Det blir en del tid som barnen inte tävlar, då är det viktigt att en vuxen håller koll på när nästa match är. Även se till att barnet är ombytt till rätt trikå och är uppvärmd inför nästa match.
Vi åker med bil till tävlingarna, det kan vara möjligt att samåka. Är det en tävling en bit ifrån så kan vi åka dit dagen innan och sova över i en gymnastiksal eller liknande.
För att tävla kostar det en summa som klubben står för.


Serietävling/nybörjarträff
Närliggande klubbar bjuder in till tävling, kallas även nybörjarträff. Invägning sker i förväg och det innebär att det räcker att vara på plats samma dag. Härnösand, Matfors, Skönsberg och Sundsvall är några av dessa serietävlingar. Tränaren informerar när nästa tävling är och var. Medalj eller pokal för alla som deltar


Tävling som kräver licens
Det är barnen som fyller 7 år eller äldre som kan ansöka om licens. Invägning på plats, vilket brukar vara dagen innan, och då görs läkarkollen i samband. Umeå, Luleå, Sundsvall är några av de större tävlingar vi far på. Husum brottning sköter licensansökning och bekostar i nuläget licensen. Alla tävlingar utom nybörjarträffar kräver licens.


På tävling
”Medicinsk kontroll” – innan barnet får tävla görs en undersökning med trikå på för att kolla om det finns eventuella utslag eller exempelvis hårlöss, framförallt kollas det efter ringorm.
Det kan vara en gemensam uppvärmning för alla tävlande men det beror på hur varje klubb lägger upp det.
En match är max 4 min, klockan stoppas vid varje avblåsning som domaren gör. Taktikprat/vila efter 2 min. För varje grepp/rullning/utanför mattan får man poäng.
En match kan avslutas tidigare:
⦁ Om någon vinner på fall.
⦁ Leder någon med ett visst antal poäng så är matchen slut.


http://brottlott.appspot.com/ – sök på vilken tävling som det gäller och där läggs det upp vilket matchnummer som kommer härnäst, vilka 2 som har match mot varandra och vilken färg på trikån som ska användas. Nya matchnummer uppdateras allt eftersom. Ibland förekommer matchlistor på papper.
Matcherna genomförs inte på en bestämd matta utan när en match är slut tar den som är näst på tur över. Därför gäller det att vara uppmärksam som vuxen att hålla koll och förbereda barnet/barnen på att matchen kan starta närsomhelst. Då matchnummer och vilken matta som gäller oftast ropas upp i högtalaren så gäller det att vara uppmärksam.
Det är oftast ingen paus för lunch utan matcherna rullar på. Därför får man äta när tillfälle ges, när en match nyligen är avslutad exempelvis. Det säljs fika som exempelvis korv, mackor och fikabröd.
Efter alla matcher är slut är det prisutdelning.


Tävling i Husum
Minst en gång per år anordnar Husum brottning en tävling. Då hjälps vi åt, vårdnadshavare, tränare och styrelsen att fixa inför det. Främst gäller det vårdnadshavarna som har barn som ska tävla men vi tar emot all hjälp. Det kan vara allt från att fixa priser till lotteri, stå i fiket, bära mattor och städa.